VISSZATÉRÍTÉSI POLITIKA


Ha nem teljesen elégedett a PUBLISERV-től vásárolt termékekkel, és vissza szeretné vonni a vásárlást, és vissza szeretné kapni a pénzét, vagy a termékek értékének megfelelő más terméket szeretne vásárolni, akkor a 34/2014. számú, a fogyasztók jogairól a szakemberekkel kötött szerződésekben, valamint egyes normatív aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló sürgősségi rendelet rendelkezéseivel összhangban 14 napos termékvisszavételi eljárást igényelhet.

Távollevők között kötött szerződés: a kereskedő és a fogyasztó között a kereskedő által szervezett értékesítési rendszer keretében, a szerződés megkötése előtt és a szerződés megkötésekor kizárólag egy vagy több távközlési eszköz felhasználásával kötött, termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés.

A 14 napos visszaküldési jog csak azon vásárlók számára áll rendelkezésre, akik a https://szuper-meghivok.hu/ oldalon vásároltak termékeket. Az ügyfélnek jogában áll 14 napon belül egyoldalúan, kötbér és indoklás nélkül felmondani a távollevők közötti szerződést, ha a termékek nem személyre szabottak.

A vásárlásról való lemondás joga nem vonatkozik a jogi személyekre.

A jog gyakorlására nyitva álló 14 napos határidő megkezdődik:

  • szolgáltatási szerződések esetében a szerződés megkötésének időpontjától;

  • attól a naptól kezdve, amikor a fogyasztó vagy a fuvarozótól eltérő és a fogyasztó által megjelölt harmadik személy a termékeket adásvételi szerződés esetén fizikailag birtokba veszi vagy

  • amennyiben a fogyasztó több, külön-külön szállítandó termékre vonatkozó egyetlen megrendelést ad le, az a nap, amelyen a fogyasztó vagy a fuvarozótól eltérő, a fogyasztó által megjelölt harmadik személy az utolsó terméket fizikailag birtokba veszi

  • több tételből vagy darabból álló termék szállítása esetén az a nap, amelyen a fogyasztó vagy a fuvarozótól eltérő, a fogyasztó által megjelölt harmadik személy az utolsó terméket vagy darabot fizikailag birtokba veszi

  • meghatározott időre szóló időszakos termékszállítási szerződések esetében az a nap, amikor a fogyasztó vagy a fuvarozótól eltérő, a fogyasztó által megjelölt harmadik személy az első terméket fizikailag birtokba veszi

Az elállási jogról szóló tájékoztatás kihagyása

Ha a szolgáltató nem tájékoztatta a fogyasztót az elállási jogról a 34/2014 GEO rendelkezéseinek megfelelően, az elállási határidő az eredeti 14 napos elállási határidő lejártát követő 12 hónap elteltével jár le.

Ha a szolgáltató az elállási jogról szóló tájékoztatást a fogyasztónak a fenti szakaszban említett, az áruk/szolgáltatások leszállításának időpontjától számított 12 hónapon belül nyújtotta, az elállási határidő attól a naptól számított 14 napon belül jár le, amikor a fogyasztó a tájékoztatást megkapta.

A szolgáltató kötelezettségei elállás esetén

a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a fogyasztónak a törvényi rendelkezésekkel összhangban a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről értesült, köteles a fogyasztótól fizetésként kapott valamennyi összeget visszafizetni.

a szolgáltató a fenti összegeket ugyanazzal a fizetési móddal téríti vissza, amelyet a fogyasztó az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési módhoz járult hozzá.

E szakasz első bekezdésének sérelme nélkül a szolgáltató nem köteles a többletköltségek megtérítésére, ha a fogyasztó kifejezetten a szállító által kínált szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

Hacsak a szolgáltató nem ajánlotta fel, hogy maga veszi vissza az árut, adásvételi szerződés esetén a szolgáltató elhalaszthatja a visszatérítést az adásvétel tárgyát képező áru átvételének időpontjáig, vagy addig, amíg a fogyasztótól igazolást nem kap arról, hogy az árut elküldte a szolgáltatónak, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Fogyasztói kötelezettségek elállás esetén

A 34/2014 rendelet szerint a fogyasztó csak a termékek visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, kivéve, ha a szolgáltató vállalja e költségek viselését, vagy ha a szolgáltató nem tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy e költségeket a fogyasztónak kell viselnie.

Az elállási jog alóli kivételek

A távollevők között és üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében az elállási jog alól a következők mentesülnek:

  • szolgáltatási szerződések, a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött, és miután a fogyasztó megerősítette, hogy tudatában van annak, hogy a szolgáltató teljes körű teljesítése után elveszíti elállási jogát;

  • olyan termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyeket a szolgáltató nem tud befolyásolni, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek;

  • a fogyasztói igényeknek megfelelő vagy egyértelműen személyre szabott termékek szállítása;

A termékek visszaküldésével kapcsolatos részletekkel vagy kérdésekkel kapcsolatban kérjük, forduljon hozzánk e-mailben (kontakt.szupermeghivok@gmail.com) vagy telefonon a https://szuper-meghivok.hu/ oldalon feltüntetett telefonszámon.